Hasselhaugveien

Hasselhaugveien, Blindern, bydel Nordre Aker, villavei fra snuplass nord for Vestre Aker Kirke til Moltke Moes vei. Oppkalt 1925 etter den lille gården Hasselbakken, som lå på haugen nord for snuplassen. Bebyggelsen ble revet og erstattet av terrasserte rekkehus 1972.

Bygninger m.m.:

24. I det lille skogholtet mellom Vestre Aker kirke og Hasselhaugveien ligger Hasselhaugen barnehage (ferdigstillelse høsten 2019). Bygget som oppføres av Omsorgsbygg er en 3 avdelings barnehage bygd som aktivhus/plusshus og er på 1000 m2 (ark. Heggelund & Koxvold AS).

28. Modernistisk villa fra 1991 (ark. Jan Olav Jensen).