Moltke Moes vei

Moltke Moes vei, Blindern, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien til Blindernveien. Nord for Vestgrensa bebygd med Ullevål Hageby-rekkehus, videre sørover villabebyggelse og universitetsblokker. Oppkalt 1918 etter Moltke Moe (1859–1913), professor i folketradisjoner og middelalderlitteratur. 1999 ble veien stengt ved Niels Henrik Abels vei i forbindelse med anleggelsen av trikkelinjen til Rikshospitalet. Sørvestover nord for «Georg Morgensiernes hus» med adresse Blindernveien 31 går Duehaugveien ned til Prestegårdsveien.

39. Universitetsbiblioteket.