Hellige Hallvard ortodokse kirke

Interiøret i Hellige Hallvard kirke like etter innflytting i Kjelsås bedehus 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo byleksikon

Hellige Hallvard ortodokse kirke, Myrerveien 4 (i Kjelsås bedehus). Menigheten ble stiftet 2012 og er den eneste ortodokse menigheten i Oslo som bare bruker norsk i sine gudstjenester. Den tilhører den russiske tradisjon av menigheter i Vest-Europa med erkebispesete i Paris, en del av Moskvapatriarkatet.

Menigheten holdt en periode til i Korsvoll menighetshus (til 2018), og så i Korsvollbakken 27 før den fra 2020 har fått leie Kjelsås bedehus av Normisjon.

Bedehuset på Kjelsås som Hellige Hallvard leier som kirke. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo byleksikon