Kjelsås bedehus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Kjelsås bedehus ca.1940. Fotograf: Esther Langberg / Oslo Museum

Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, Kjelsås, tilhører Kjelsås Normisjon. Bedehuset (ark. Carl Vorbeck) ble innviet 2. juni 1929 av biskop Johan Lunde og har vært flittig benyttet til søndagsskole og til kristelige møter både til indremisjonen og andre kristne foreninger, men også som interimskirke før Grefsen kirke ble bygget. Møtesal med plass til 200 i første etasje, og vaktmesterleilighet i andre etasje. Fra 1989 til 2019 har Furulunden barnehage vært leietager i bygget i tillegg til at det har fungert som øvelseslokale for flere kor, og vært utleid til barnedåp og konfirmasjonsselskap. Fra oktober 2020 er bedehuset leid ut som kirke for Hellige Hallvard ortodokse menighet.

Kjelsås bedehus slik det ser ut 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Historikk

Kjelsås fikk bedehus alt i 1892, reist på initiativ fra noen arbeidere ved firmaet O. Mustad og sønn ledet av reparatør Andreas Andersen som også stiftet Kjelsås Indremissionsforening. Bestyrer Peder Løkken ga tomten som lå omtrent der hovedinngangen til Norsk Teknisk Museum ligger i dag. Bedehuset var i privat eie til 1902 da det ble overført til Kjelsås krets av Indremissjonsselskapet. Da fabrikken utvidet fikk de kjøpe huset, flyttet det nærmere Kjelsåsveien og brukte det til boliger, mens Indremisjonsforeningen søkte og fikk 1921 av kommunen den tomten (Myrerveien 4) som det nye bedehuset ble bygget på.