Myrerveien

Myrerveien, Kjelsås, bydel Nordre Aker, fra Kjelsåsveien til Midtoddveien; stengt mellom Kjelsåsveien og Myrerskogveien. Oppkalt 1915 etter gården Myrer.

Bygninger m.m.:

4. Kjelsås bedehus, kirke for Hellige Hallvard ortodokse menighet fra 2020.

11. I denne bygningen ble Kjelsås Idrettslag stiftet i 1913.

15–25. Tre OBOS-blokker som tilhører Myrer borettslag, bygd i første halvdel av 1950-årene.

40. Kjelsås Folkets Hus, bygd 1919. Her var bydelskinoen Valhalla Kino 1923–1969.