Hippodromen

Hippodromen, Ris Skolevei 1, tidligere rideanlegg med innendørs og utendørs baner og stall til 70 hester, oppført 1930 på Vindern mellom Risalléen og Holmenkollbanen. Hippodromen ble drevet som aksjeselskap til 1937, deretter overtatt av rittmester K. Gysler som privatforetagende; driften opphørte med den annen verdenskrig.

Under krigen ble stallene brukt av tyskerne som hadde rekvirert Ris skole til bruk som kaserne for avdelinger oppsatt med hester. 30. januar 1941 ble de første 230 frivillige som hadde meldt seg til den nyopprettede norske SS-avdelingen Regiment Nordland, her tatt i ed av SS’ øverste sjef Heinrich Himmler.

Etter krigen var lokalene i mange år boklager for J. W. Cappelens forlag, senere møbelforretningen R.O.O.M. og nå Plantasjen.