Holmenkollen turisthotell

Det første Holmenkollen Turisthotell som brant ned i 1895. - Foto Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket / Creative Commons
Fargelagt foto av det andre Holmenkollen Turisthotell som brant ned i 1914. - Fotoi Nasjonalmuseet / Creative Commons

Holmenkollen turisthotell, tidligere hotell på Holmenkollen som lå omtrent der parkeringsplassen foran VM-huset senere ble anlagt.

Hotellet ble oppført 1889 og var tegnet av arkitekt Holm Munthe. Det brant i 1895 og ble gjenoppført 1896 (ark. Ole Sverre). Turisthotellet var et av hovedverkene i norsk dragestil. Innvendig var hotellet utsmykket av Gerhard Munthe og Theodor Kittelsen, med vevede tepper og treskjærerkunst i nasjonal jugendstil. Det berømte «Eventyrrommet» var i sin helhet et produkt av Gerhard Munthes skapende fantasi.

Fra 1898 kunne gjestene ankomme hotellet med den nyåpnede Holmenkolbanen.

Hotellet brant ned i 1914 etter et lynnedslag. Det ble ikke gjenreist, i stedet ble virksomheten flyttet til sanatoriet hundre meter lengre opp, som Holmenkollen Turisthotell og Sanatorium, det som nå er Scandic Holmenkollen Park.

Under krigen anla tyskerne flere av brakkene i Holmenkollen leir, der hotellet hadde ligget. De lå der til begynnelsen av 1960-årene. Fremdeles ligger to tilfluktsrom på hver side av denne delen av leirområdet, det ene i skråningen mot vest, det andre på den andre siden av Kongeveien.