Jernbanegata

Jernbanegata, Sentrum, gate i det gamle Vaterland som gikk østover fra Jernbanetorget langs nordsiden av den eldste fløyen av Østbanestasjonen, frem til den gamle Nylandsveien ved Akerselva. Via en krapp sving nordover kom man opp til Schweigaards bru. Gaten ble opprinnelig opparbeidet 1854–58 frem til den tidligere Nylandsveien, og het den første tiden Lille Tomtegade. I forbindelse med utbyggingen av Oslo Sentralstasjon ble gatens østlige del bortregulert og igjenbygd, og ved utbyggingen av Jernbanetorget i 1990-årene forsvant gaten helt. En liten rest kan anes langs veggen på den gamle stasjonsbygningen. Mellom mellom Jernbanegata og Tomtegata gikk Tomtegangen.