Jonsokveien

Jonsokveien, Simensbråten, bydel Nordstrand, fra Vardeveien til Brannfjellveien. Navn vedtatt 1936. Briskeveien som kommer fra Vardeveien, krysser Jonsokveien og fortsetter som gangvei til Olleveien.

24. Nordengen.