Jordalparken

Jordalparken, park- og idrettsarealet på Jordal, bydel Gamle Oslo. Området omkranses av Elverumgata, Hedmarksgata, Odalsgata, området bak Jordal skole og ned til svingen i Jordalgata. Området ble navnsatt 2023. Inne i Jordalparken ligger Jordal Amfi, Jordal idrettsplass og Jordal park.