Klemetsrudveien

Klemetsrudveien, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Enebakkveien til Lofsrudveien. Oppkalt 1985 etter Klemetsrud gård, veien går over det som var gårdens grunn.

1. Klemetsrud forbrenningsanlegg.