Klosterenga

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Klosterenga, et langstrakt grøntareal med gangveier, lekeplasser og beplantning i bydel Gamle Oslo, mellom Gamlebyen og Grønland, fra Grønlands park/Botsparken i vest opp til Galgeberg i øst, avgrenset av muren rundt Oslo fengsel i nord, Nonnegata og boligene på nordsiden av Schweigaards gate i sør, og Kjølberggata og Galgeberg i øst, ca. 30 daa stort. Grøntarealet med lekeplassen og Klosterenga idrettsplass ble anlagt i den østligste delen i 1890-årene. Her var det også musikkpaviljong og friluftsscene. Idrettsplassen var 1894–1917 kjent som Oslo Sportsplads, det var her internasjonale stevner i 1894 og 1895. Jarlegata går gjennom Klosterenga. Hovinbekken rant tidligere der parken ligger.

Klosterenga skulpturpark ble anlagt her 1999.

Frem til krigen var området ubebygd, men det ble rekvirert av tyskerne i november 1940, og ifølge en tysk oversikt anla de et garasjeanlegg her med tre store brakker. Brakkene var lagt slik at en del av idrettsplassen fungerte som gårdsplass. Garasjeanlegget var omgitt av høye gjerder. Det hadde adresse Jarlegata 25. Brakkene ble frigitt i 1944. Etter krigen ble de leid ut til et verksted. I 1950 henvendte Gamlebyen Arbeiderungdomslag seg til kommunen for å få området frigitt, slik at brakkene kunne bli fjernet og området bli reetablert som friområde og idrettsplass. I 1956 var Tilsynsrådet for byens utseende på befaring og fant da hele 30 skurbygninger her. Men området var preget av brakker og skur i flere år ennå. Så sent som i 1970-årene holdt Olrichs Gummi-Service AS til her, men nyttårsnatten 1976 brant de gamle tyskerbrakkene ned, og deretter kunne området ryddes.