Langliveien

Langliveien, Sørkedalen og Krokskogen, bydel Marka, fra Zinoberveien ved Åmot grustak (parkeringsplassen på nordsiden av Heggelielva) og nordover på Krokskogen. Veien er stengt med bom ved Pipenhus, der Nye Heggelivei tar av vestover, mens Langliveien fortsetter forbi Kjelsås gård og langs Langlielva og Langlivannet til den nedlagte plassen Langlia i Ringerike kommune. Gammelt veinavn som ble offisielt godkjent 2014.