Nye Heggelivei

Nye Heggelivei, Sørkedalen og Krokskogen, bydel Marka, fra Langliveien ved Pipenhus og nordvestover på østsiden av Lysedammene og videre til plassen Heggelia i Ringerike. Sørøst for Midtre Lysedam møter veien Gamle Heggelivei. Gammelt veinavn, opprinnelig Heggeliveien, men fikk offisielt navn 2014 for å unngå forveksling med HeggeliveienSmestad.