Gamle Heggelivei

Gamle Heggelivei, Sørkedalen og Krokskogen, bydel Marka, fra Sørkedalsveien ved Skansebakken nordvestover til gården Lysebråtan, derfra videre som turvei/skiløype til Lysedammene og videre til Nye Heggelivei. Gammelt veinavn som ble offisielt vedtatt 2014; oppkalt etter plassen Heggelia på Krokskogen.