Lastegangen

Lastegangen, Sørenga, bydel Gamle Oslo, tverrgate til Sørengkaia på den ytterste delen av området. Navn fra 2011 med tilknytning til havnevirksomheten på Sørengkaia. Tverrgaten lenger inn på området heter Lossegangen.