Lossegangen

Lossegangen, Sørenga, bydel Gamle Oslo, tverrgate til Sørengkaia på den innerste delen av området. Navn fra 2011 med tilknytning til havnevirksomheten på Sørengkaia. Tverrgaten lenger ut på området heter Lastegangen.