Leiran

Leiran, middelalderbetegnelse på strøket mellom Hovinbekken (omtrent der Schweigaards gate går i dag) og Tøyenbekken, nedenfor det gamle Valkaberg (i dag Åkeberg der Botsfengselet ligger) og nedover til den gamle strandlinjen. Området lå således utenfor middelalderbyen, men det var en del av takmarken (bymarken). Nær Hovinbekken på Leiran lå Nonneseter kloster.