Libakk

Libakk, en tidligere husmannsplass under Store Stensrud på østsiden av Enebakkveien. Husene er for lengst revet, men tuftene kan ennå skimtes. Klemetsrud Vel holdt sankthans-fester på Libakk før idrettsplassen på Klemetsrud var bygd etter den annen verdenskrig.