Lillevannsveien

Lillevannsveien, Voksenlia, bydel Vestre Aker, villavei fra Holmenkollveien ved Holmenkollen stasjon til Lillevann stasjon. Bygd som anleggsvei for videreføring av Holmenkollbanen til Frognerseteren, oppkalt 1927 etter Lillevann, som ligger rett øst for stasjonen. – Fra Lillevannsveien til Måltrostveien går Trostefaret. Blindveien Skaret tar av fra Lillevannsveien nordover mot trikkelinjen ved Voksenlia stasjon. En sidevei til Lillevannsveien sør for Lillevann er Lillevannsskogen.

Bygninger m.m.:

2. Stor, meget luksuriøs villa, opprinnelig bygd i modernistisk stil omkring 1960, om- og påbygd til det ugjenkjennelige, bl.a. med valmtak med glasserte takstein og høye piper for eieren av Color Group Olav Nils Sunde i annen halvdel av 1990-årene (ark. Finn Sandmæl).

45a. Stor trevilla fra 1930-årene, gjenoppbygd etter en tragisk brann i mai 1934, der tre mennesker omkom. Villaen var eid av dr. philos. Torstein Høverstad (1880–1959).

83. Hytte/villa like ved Lillevann, rekvirert av tyskerne under krigen.