Lusetjernbekken

Lusetjernbekken, Holmlia, bekk som kommer fra Lusetjernsmyrene lengst sør på Holmlia og munnet tidligere ut i Ljanselva der denne bøyer mot nord, like før utløpet i Bunnefjorden. I forbindelse med byggingen av den nye Mosseveien (ferdig 1970) ble den nederste delen av Ljanselva lagt i en kulvert/tunnel gjennom fjellet. Dermed møtes ikke Lusetjernbekken og Ljanselva lenger

Frem til 1925 rundet Østfoldbanen Lusetjernsmyrene på øst- og nordsiden og gikk videre nordover i til dels dyp skjæring til Liadalen (Ljansdalen).