Lusetjernbekken

Lusetjernbekken, Holmlia, bekk som kommer fra Lusetjernsmyrene lengst sør på Holmlia. Den munnet tidligere ut i Ljanselva der denne bøyde mot nord, like før utløpet i Bunnefjorden. I forbindelse med byggingen av den nye Mosseveien (ferdig 1970) ble den nederste delen av Ljanselva lagt i en kulvert/tunnel gjennom fjellet. Dermed møtes ikke Lusetjernbekken og Ljanselva lenger.

Frem til 1925 rundet Østfoldbanen Lusetjernsmyrene på øst- og nordsiden og gikk videre nordover i til dels dyp skjæring til Liadalen (Ljansdalen).

Lusetjernbekken rant tidligere åpent gjennom hele Lusetjerndalen. I andre halvdel av 1970-årene ble den øverste delen av dalen fylt igjen, i den forbindelse ble bekken der lagt i rør. Lusetjernbekken renner fortsatt åpent i den nedre delen av Lusetjerndalen, så går den i tunnel under Herregårdskrysset for så å komme opp i dagen i en kort strekning før utløpet i Fiskevollbukta.