Liadalen

Liadalen, Ljanselvas dalføre mellom krysningen av Østfoldbanen i kulvert vest for Kronveien til Ljanselvas tidligere møte med Lusetjernbekken, ved elvekneet nær E 18. Liadalen ble fra 1879 krysset av Smaalensbanen i høybro 36 m over dalbunnen (Ljansbroen). Denne traseen ble nedlagt i 1925 da dobbeltsporet forbi Hauketo ble åpnet. Broen ble sprengt i 1929. I Liadalen lå i siste halvdel av 1800-tallet Ljabrodalens Krudtmølle.

Liadalen har en rik fauna og flora, og i dalen lå gårdene Øvre og Nedre Ljan. I nedre del av dalen ligger Ljan idrettsanlegg («Hallagerbanen»). Like ovenfor dette forsvinner Ljanselva i en kulvert og renner ikke i dagen igjen før munningen i Fiskevollbukta; vannet som renner i den nederste delen av elvas gamle løp til Fiskevollbukta, er fra tilløpet Lusetjernbekken.