Majas plass

Majas plass, Grønland, bydel Gamle Oslo, plassen foran Grønland kirke mellom Enerhaugkleiva og Grønlandsleiret. Oppkalt 2022 etter figuren Maja i Alfred Næss' revyvise "På Enerhaugen", særlig kjent i Arvid Nilssens versjon.

På plassen er også «Sult-benken», som refererer til en passasje i Knut Hamsuns roman "Sult" der forfatteren beskriver at han sitter på en benk ved Grønland kirke og stiller klokka si.