Midtveien

Midtveien, Risløkka, bydel Bjerke, fra Oreliveien til Brobekkveien. Navnet vedtatt 1920. Fra Midtveien sørover ned til T-banesporet mellom Brobekkveien og Sjampinjongstien går Kjerreveien. I krysset Midtveien/Sjampinjongstien/Erik steinhoggers gate ligger Vollebekk torg.

3. Her ligger fire hus, to tomannsboliger og to eneboliger, bygd 2016–18, arkitekt Nils Haugrud. Tidligere lå det her et hus oppført i 1921 . for fru Selma Ellefsen (1882–1963). I huset som fikk navnet «Solvang», åpnet hun kolonialforretning i 1927. I 1920-årene fikk hun oppført tre utleieboliger, i Midtveien 7 og 9, samt to i Risløkkveien 46. I 1947 fikk huset et tilbygg, og i 1949 ble det tatt i bruk som Økern og Risløkka gamlehjem med plass til 30 gamle. Det ble gitt til menigheten i 1958. Huset ble revet i 2016 i forbindelse med oppførelsen av de nye bolighusene.

7. Hus oppført for fru Selma Ellefsen i 1920-årene

9. Det tredje av Selma Ellefsens hus i Midtveien, oppført i 1920-årene. Det er utført i nyklassisisme med et elegant svaiet valmtak, arkitekt Eilert Paulsen.

13. Tidligere forretningsgård for Hasle og Økern Samvirkelag avd. 2, bygd 1936, fra 1949 Oslo Samvirkelag avd. 75, ombygd til «Snarkjøp» (selvbetjening) 1960. Nå bolighus.