Miljøbyen Gamle Oslo

Miljøbyen Gamle Oslo, statlig-kommunalt prosjekt 1994–2000 for opprustning av bydel Gamle Oslo. Hovedmålet var å forbedre miljø, boforhold og helse for befolkningen, synliggjøre de verdier som lå i kulturminnene, natur og bymiljø, samt gi muligheter for en bærekraftig byutvikling. Blant tiltak som ble gjennomført, var opprettelsen av gatetun i Eiriks gate, Sigurds gate og Gunhilds gate, tilretteleggelse for syklister i Grønland-området og planleggingen av miljøboliger i Klosterenga.