Nordåssløyfa

Nordåssløyfa, Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, fra Nordåsveien til Lusetjernveien, delvis som gangvei. Navn 1982 etter Nordre Ås gård.

1–37 og 2–56. Fire blokker og 39 rekkehus som sammen med 13 rekkehus i Lusetjernveien tilhører OBOS-borettslaget Vestskrenten med i alt 300 leiligheter, oppført av Selvaagbygg 1983–84.