Norsk Jernbaneskole

Norsk Jernbaneskole, Jernkroken, Østre Aker vei 256, utdanningssenter for jernbanen i Norge, etablert i 2005, fra 2019 en del av Bane Nor. Skolen ble opprettet som en følge av at Jernbaneverket fikk ansvaret for for utdanning av lokomotivførere. Frem til 2018 lå lokførerutdanningen her, men det ble da opprettet en egen fagskole for lokførere, Lokførerskolen, som nå er en del av Jernbanedirektoratet. Norsk Jernbaneskole gir undervisning i en rekke jernbanefag som sveisekurs, sikkerhet ved arbeid ved spor, sikkerhetsledelse, hovedsikkerhetsvakt m.m., samt repetisjonskurs og faglige kurs for montører og lærlinger innen jernbanefeltet.

Denne skolen er ikke det samme som den gamle Jernbaneskolen, men både Norsk Jernbaneskole og NSB kompetansesenter på Sundland i Drammen, som er Vys utdannelsesinstitusjon, ble opprettet etter at Jernbaneverket fikk ansvar for jernbaneutdannelsen i Norge.