Jernbaneskolen

Jernbaneskolen, tidligere skole, NSBs grunnleggende etatsskole. Utgangspunktet for skolen var Telegrafistskolen, etablert 1888, som først hadde lokaler i Jernbanegata, senere i Bispegata 12. I 1903 kom sikkerhetstjeneste inn i undervisningen, og i 1911 ble fagkretsen betydelig utvidet, skolen fikk nå navnet Trafikkskolen og flyttet til Rådhusgata 11, hvor den var en kort tid, før den flyttet til. St. Olavs gate 4. I 1913 besluttet Stortinget at det skulle opprettes en felles skole for NSBs personale, og den fikk navnet Jernbaneskolen. Virksomheten fortsatte i St. Olavs gate frem til 1960, da skolen flyttet til nye, egne lokaler i Blindernveien 9. Her drev NSB undervisning for aspiranter og tjenestemenn. Bygningene som ligger i en skjæring, ble opprinnelig utsprengt som et ledd i den planlagte ringbanen rundt byen. Skolen flyttet i 1992 undervisningen til lokaler på Tomtekaia, og bygningene ble solgt Universitetet i Oslo. De huser nå Det teologiske fakultet, «Domus Theologica».

Etter at NSB ble splittet opp, ble det opprettet to nye skoler for jernbaneopplæring med utgangspunkt i den gamle Jernbaneskolen: NSB Kompetansesenter (NSB-skolen) på Sundland i Drammen, eid av Vy, og Norsk jernbaneskole i Jernkroken, Østre Aker vei 256, eid av Bane Nor.