Nydalen politistasjon

Nydalen politistasjon, tidligere politistasjon som lå i Maridalsveien 276, opprettet i 1897 etter å ha hatt en politibetjent fra 1891. Etter å ha holdt til i leide lokaler, fikk den i 1920 egen bygning i Maridalsveien, en toetasjes bygning med to leiligheter for betjenter, kontor og arrestlokale samt en garasje. Politistasjonen var i 1919 blitt avlastet ved opprettelse av politivakter for Grefsen og Kjelsås. Politistasjonen som til 1949 hørte under Aker politikammer, ble nedlagt i 1957 og kretsen overført til Ullevål politistasjon. Bygningen, som nå er et bolighus, er senere ombygd og tilbygd.