Oslo Kino AS

Oslo Kino AS, kommunalt eid aksjeselskap som drev kinoene i Oslo 2007–2013, het tidligere Oslo Kinematografer, administrasjon i Stortingsgata 16, Sentrum. Det kommunale selskapet Oslo Kinematografer var etablert i 1926 og fikk da monopol på offentlig filmvisning i Oslo. Det ble omgjort til aksjeselskap i 1997. Navneskifte til Oslo Kino i 2007. Selskapet hadde da åtte visningssteder med til sammen 33 saler: Klingenberg, Saga, Eldorado, Vika, Felix, Colosseum, Gimle og Symra. I 2008 åpnet i tillegg Ringen kino. Selskapet Norsk Kinodrift AS, med kinoer over hele landet, ble innlemmet i 2010. Oslo Kino ble solgt til Nordisk Film Kino i 2013. Se også Kinodrift.