Pontoppidans gate

Pontoppidans gate, Sagene, bydel Sagene, fra Uelands gate til Stockfleths gate, videre som gangvei til Dannevigsveien. Oppkalt 1879 etter biskop Erik Pontoppidan (1698–1764).

Bygniner m.m.:

7. Sagene vognhaller, den første oppført 1902 for Kristiania Kommunale Sporveie, den andre oppført 1914 for A/S Kristiania Sporveisselskab. Bygninger av rød tegl med buet tak, ombygd til næringsformål 2000 (ark. Per Martinussen). Bygningene er bundet sammen med en overdekket gågate.

9. Del av boligområdet Sagene Ring.

11–15. Tilhører det Rivertzke kompleks.

11. I en leilighet i tredje etasje i oppgang B bodde i de første krigsårene den jødiske handelsreisende Jacob Stiris (f. 1895) og hans kone Dora (f. Kirschner 1896) med sine to sønner Gabriel Philipp (f. 1920) som var medisinerstudent og Markus (f. 1922) som hadde gått på handelsgym og var kontormann. Markus ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz i januar 1943. De tre andre i familien kom seg over til Sverige. En snublestein er satt ned her til minne om ham.

13. I en leilighet i annen etasje i oppgang B bodde i de første krigsårene den jødiske handelsreisende Moses Krupp (f. 1885) som var enkemann. Han hadde vært gift med Mina (f. Becker, 1882–1932). Han hadde syv barn: Isak (f. 1905), som var forretningsmann og bodde på Lilleaker, gift med Rachel (f. Rotschild 1908) og hadde en liten sønn Lasse (f. 1942), Sara (f. 1909) som bodde i Grefsenveien 32, var gift med Josef Weinstock og hadde datteren Jenny Marie (f. 1938), Israel (f. 1908) som bodde i Suhms gate 20b, var gift med Lilly Blohma Bodd og hadde sønnen Per Manne (f. 1934), Leopold ( f. 1911) som var kommunearbeider og bodde i Gabels gate, Herman (f. 1913) som var tilskjærer, Bernhard (f. 1916) som var rørlegger og varmetekniker og Sofie (f. 1919) som var hjemmeværende. Isak, Leopold, Herman og Bernhard ble alle deportert med Donau 26. november 1942 og fraktet til Auschwitz. Herman døde 30. desember. Leopold og Bernhard 12. januar og Isak 22 januar 1943. Moses Krupp ble deportert med Gotenland 24. februar 1943 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 3. mars. Sara, ektemannen Josef og datteren Jenny ble også deportert med Donau. Sara og lille Jenny ble drept i gasskammer like etter ankomsten, Josef døde i mars 1943. Israel, kona Lilly, sønnen Per Manne og søsteren Sofie kom seg over til Sverige. Tre snublesteiner er satt ned her til minne om Moses, Bernhard og Herman Krupp. – Se også Lasse Krupps vei.