Professor Lochmanns gate

Professor Lochmanns gate, Sofienberg, bydel Grünerløkka, fra Kirkegårdsgata til Skjelderups gate. Kalt Lochmanns gate 1896 etter Ernst Ferdinand Lochmann (1820–91), professor i hygiene og farmakologi. Nåværende navn fra 1952.

Overfor nr. 4 stod det i 1944 ti tyske olje- eller bensinfat. Disse ble sprengt med små sprengladninger i en sabotasjeaskjon utført av Aks 13000 1. desember 1944.