Riddervolds gate

Riddervolds gate, Briskeby, bydel Frogner, fra Parkveien til Skovveien. Oppkalt 1879 etter statsråd, biskop Hans Riddervold (1795–1876). Representative, frittstående bygninger preger gaten på begge sider, de har tre etasjer og flere av dem er utstyrt med tårn. De fleste er bygd i perioden 1885–95.

Bygninger m.m.:

2. Murvilla oppført 1891 (ark. H. Bucher) for murmester Emil Christophersen. Huset er bygd i en stil inspirert av italiensk renessanse med tårn og utsmykninger, bl.a. relieffer av Gustav Vigeland. Privatbolig frem til 1945, senere bl.a. hjem for eldre og kontorer for stiftelsen Libertas 1972–85, da det også var selskapslokaler her. Kjøpt av staten 1997 og fra 2009 del av Statsministerboligen.

3. «Marmorgården», oppført 1898 (ark. Kr. Rivertz og O. Hoff), hjørnebygning i tre etasjer med rundt hjørnetårn.

5. En toetasjes frittliggende leiegård, nå Det italienske kulturinstitutt. Her var under krigen Dienststelle, Oslo, der frivillige til Den norske Legion kunne henvende seg med forespørsler om forsorg og familieunderstøttelse.

7. En treetasjes tremannsbolig fra 1887 (ark. Anselm Liljestrøm), oppført for kjøpmann Daniel Steen, som var en av kjøperne av Thaulowløkken og bl.a. sto for reguleringen av deler av Oscars gate.

9. Hjørnebygning i tre og en halv etasje oppført 1896 for byggmester O. Olsen (ark. Olaf Boye). I en leilighet i fjerde etasje bodde moteskaperen William Duborgh Jensen (1935–2017), ofte kalt «Norges første motekonge». Fra 1971 hadde han også butikk og systue her, og her holdt han motevisninger. Butikken stengte han i 1990, deretter laget han teaterkostymer. Huset er markert med et blått skilt til minne om journalisten og motstandskvinnen Henriette Bie Lorentzen.

10, 10b og 12. Fireetasjes leiegårder på den andre siden av gaten fra Oscars gate til Riddervolds plass oppført 1898, tegnet av arkitekt Kristen Rivertz. I nr. 10b etablerte Carl Trier (1874–1944) sin bokhandel Carl Trier Bokhandel A/S i 1902. Bokhandelen ble i 1942 overtatt av hans sønn Erling Trier (1911–2004), som i etterkrigstiden gav den tilnavnet «Trier bak Slottet». Bokhandelen innstilte virksomheten i 1982, etter at Erling Trier hadde fylt 70 år. I lokalene var det senere bl.a. interiør- og gavebutikken Laura Ashley og etter det igjen en interiørbutikk.