Ringerike gård

Ringerike, gård i Sørkedalen, ved Zinoberveien, er oppkalt etter området rundt Tyrifjorden. Gården nevnes første gang 1649, da den ble lagt under Bogstad. Fra 1854 var den under Nordmarksgodset.

Nordre Ringerike, gnr. 24/3, utskilt etter 1903

Søndre Ringerike, gnr. 24/4, utskilt etter 1903.

Sørøst for gården ligger Bjelkerud. I nordøst ligger Ringerikstjern, og øst for gårdene og tjernet ligger Ringeriksflaka (høyeste topp 469 moh.), der Wyllerløypa starter.