Setra vei

Setra vei, Holmenkollen, bydel Vestre Aker, villavei fra Holmenkollveien ved Besserud til Lillevannsveien. Navn 1917 etter Setra skog, skogområdet mellom Holmenkollen og Ankerveien.

Bygninger m.m.:

16c. Holmenkollen dagsenter og boliger, et tilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Stor trevilla fra 1920-årene med galleritilbygg i betong, oppført for konsul Johannes Sejersted Bødtker (1879–1963). Galleribygget, som har overlysvinduer, ble bygd for Sejersted Bødtkers store malerisamling. Fra mai 1943 til krigens slutt ble bygningen stilt til disposisjon av Sejersted Bødtkers kone, Ingeborg (selv satt han på Grini), for elever ved Statens kunstakademi som ikke ville følge den «nyordnede» undervisningen lærere med nazisympatier drev. Eiendommen ble solgt av enkefru Sejersted Bødtker til Støttelaget for åndssvake i Oslo 1964, for bruk som daghjem tilknyttet Ragna Ringdals daghjem.