Siggerudveien

Siggerudveien, Klemetsrud, bydel Søndre Nordstrand, fra Enebakkveien ved Sværsvann sørover til kommunegrensen med Nordre Follo kommune og videre til tettstedet Siggerud. Navnet vedtatt 1907.