Skuldbakken

Skuldbakken, navn på fire forskjellige hoppbakker, alt etter som hvor skiklubben Skuld holdt til.

1. Den første, som ble anlagt 1887 ved Sørbyhaugen, på sørsiden av der Kolsåsbanen går nå ned mot Makrellbekken. Bakken ble overtatt av Njård 1952. Den er blitt ombygd flere ganger, sist 1968, stillaset fra den gang står ennå.

2. Den andre lå ved Ullevålseter, og var forløperen til Ullevålseterbakkene.

3. Den tredje lå ved Åmot i Sørkedalen.

4. Den fjerde lå i Skjennungsåsen midtveis mellom branntårnet og Skuldstua. Den var anlagt 1907.