Skullerudbakken

Skullerudbakken, Skullerud, bydel Østensjø, fra Enebakkveien til Skullerud gård. Stengt med bom ved Enebakkveien. Siste del av veien er gangvei. Navn vedtatt 1937.

Bygninger m.m.:

12. Her var tidligere Nordstrand tuberkulosehjem. Bygningen eksisterer fortsatt, men ble i 2009 bygget om til leiligheter. – Se Tuberkulose i Oslo.

88. Skullerudtunet, rekkehusleiligheter oppført 1999–2000, også fem lavblokker.