Skullerudveien

Skullerudveien, Skullerud, bydel Østensjø, fra Enebakkveien til General Ruges vei. Navnet vedtatt 1965. Gamle Enebakkvei går fra Skullerudveien til Skullerudbakken. Fra Skullerudveien går blindveiene Skullerudskogen nordøstover og Skullerudstubben østover.

Bygninger m.m.:

34–38. Atriumhus oppført 1969 (ark. Christiansen og Kleiven).

40. Rekkehus oppført 1969 (samme ark.).

45. Langerud sykehjem.