Sogneberg Jernbrug

Sogneberg Jernbrug, et av landets eldste bergverkselskaper for utvinning av jernmalm, startet av kansler Morten Krabbe ca. 1540 i fjellet ved østsiden av Sognsvann, etter eierskifte overtatt av staten 1545 og drevet under engelsk ledelse 1578–84. Tre smeltehytter ble reist ved Akerselva. Også vest for Sognsvann ble det tatt ut malm (Gaustad Grube). Da Peder Anker overtok rettighetene 1798, hadde driften sannsynligvis ligget nede i 200 år. Ny nedleggelse 1854, etter drift også ved Riis skjerp. Etter forsøksdrift 1906–07, bl.a. ved Ny Gaustad Grube (Vettakollen skjerp), har det ikke vært bergverksdrift i området. Den gamle stigerboligen fra 1800-tallet ligger fortsatt nær endeholdeplassen for Sognsvannsbanen.

Sogn Grube fra 1540 ligger inngjerdet nordøst for parkeringsplassen ved Sognsvann. Gruvegangen svinger seg ned i fjellet og har flere åpninger til dagen. Den andre, Gaustad Grube, ligger omtrent midtveis mellom Sognsvann og Båntjern og består av en ca. 70 m lang stoll (tunnel) fra 1803 som går inn til en stor synk (et 20 m dypt hull fra overflaten). Synken, som ble delvis gjenfylt av sikkerhetsgrunner 1967, er kanskje også fra 1500-tallet. Begge gruvene har vært drevet flere ganger. Nærmere Båntjern ligger en 16 m dyp, og skikkelig inngjerdet, gruve – Vettakollen skjerp, som vel ble drevet første gang på 1700-tallet. Riis skjerp (Båntjern skjerp), antagelig fra ca. år 1800, finnes der veien til Vettakollen tar av fra Ankerveien. Ved gruvene, som på folkemunne kalles Sognsvannshøla, viser kompasset «galt» pga. jernmalmen i fjellet og gamle tippmasser.