Svendenga (løkke)

Svendenga, løkke som lå mellom St. Halvards gate, Enebakkveien og Loelva, bydel Gamle Oslo. Navnet var opprinnelig Svensengen. Løkkehuset med stor hage lå i Enebakkveien 29. Det var teglverk fra tidlig på 1800-tallet nede ved Loelva. Den østre delen ble kjøpt av Olaf Onsum, som bygde nytt stort teglverk 1862, nedlagt før 1910. Det kom bebyggelse langs St. Halvards gate fra ca. 1840 og Enebakkveien fra 1859. Området ble gjennomskåret av jernbanen 1854 og innlemmet i byen 1859 (vestre del) og 1878. Den nedre delen er i dag opptatt av jernbanens tomter i Lodalen.

Det tidligere haveanlegget i Enebakkveien 29, kalt Dalehagen, ble bebygd 1935 med lange boligblokker. Navnet ble i den forbindelse mistolket til Dalehaugen.