Tøyenparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tøyenparken, bydel Grünerløkka, parken sør for Ola Narr og Tøyenbadet, avgrenses i vest av Finnmarkgata og boligblokkene øst for denne, i sør av Økernveien og i øst av Økernveien og Gjøvikbanen. Ca. 93 daa. Parken ligger på de gamle professorløkkene under Tøyen gård og ble opparbeidet i 1950-årene. Store deler av parken ble opprustet i 2000, da bl.a. fotballbanen Caltexløkka ble anlagt.

Øverst i parken ligger det gamle løkkehuset Bellevue og Tøyenbadet.

Øyafestivalen er arrangert her siden 2014.