Tomm Murstadbakken

Tomm Murstadbakken, Tryvannshøgda, fra Voksenkollveien ved Voksenkollen stasjon, på bro over Holmenkollbanen, som gangvei til Øvreseterveien/Tryvannsveien ved Øvreseter, var tidligere en del av Tryvannsveien, oppkalt etter skiløperen og skiinstruktøren Tomm Murstad (1915–2001). Litt høyere oppe med adresse til Tryvannsveien ligger Murstads barnehage Tommleplassen og treningsbakken Tommkleiva.

Bygninger m.m.:

1. Voksenkollen stasjons tidligere stasjonsbygning, nå brukt til boligformål.

2. Tomm Murstad Skiservice.