Trasop (plass) Bjølsen

Trasop, Maridalsveien 171–175, Bjølsen. Eldre boplass under søndre Bjølsen. Her var det på 1800-tallet en betydelig jordvei hvor det ble anlagt teglverk. Dette ble nedlagt ca. 1930, og området ble deretter bebygd med lamellblokker i nåværende Gjøvikgata og Ålesundgata, sistnevnte ble til 1953 kalt Trasopgata. Området nord for Brochmanns gate, der Bøkkerløkka og Brochmannsgate borettslag ligger, ble tidligere kalt Trasophagen.