Tyslevkroken

Tyslevkroken, Nordseter, bydel Nordstrand, sidevei i slyng vestover fra Tyslevveien. Navn 1981 etter gården Tyslevsæter.