Tyslevveien

Tyslevveien, Nordseter, bydel Nordstrand, fra Nordseter terrasse til Nordstrandveien. Navn 1928 etter gården Tyslevsæter. Sideveien Tyslevkroken går i slyng fra Tyslevveien.

79. Nordstrand Indremisjons bedehus, oppført 1990 (ark. Bovim & Svingen A/S).