Ullevålseterveien

Ullevålseterveien, Nordmarka, bydel Marka, bilveien fra HammerenSkjærsjøelvas vestside til Ullevålseter og videre til Skjennungstua. Bomvei.