Velforeninger

Velforeninger, foreninger basert på frivillig innsats i arbeid for saker innenfor foreningens geografiske område. I 1860-årene skal Peder Balke ha stiftet en forening på Balkeby som kan regnes som forløper for velforeningene. Den første i Oslo-området som det finnes sikre opplysninger om, er «Bygdøs Vel», stiftet som «Ladegaardsøens Vel» 1878. «Malmøens Vel» ble grunnlagt 1884. Fra 1890 kom det velforeninger bl.a. på Bestum, Bekkelaget, Nordstrand, Ljan, i Nydalen, Sørkedalen og på Grorud. Alle hørte hjemme i daværende Akers «nybyggerstrøk» og tok opp saker vedrørende vann og kloakk, mangel på vei- og gatebelysning, politioppsyn o.l. Sakene ble løst ved å legge press på kommunen eller ved hjelp av dugnad, en arbeidsform som har holdt seg. Også mer etablerte bystrøk har fått sine velforeninger, noen som døgnfluer konsentrert om en enkelt sak, andre som har vart ved. Velforeningene er organisert i Norges Velforbund, stiftet 1974.