Åbortjern

Åbortjern, også skrevet Abborvann eller Åbortjernet, Bærumsmarka, vann på grensen mellom Oslo og Bærum nordvest for Bogstadvannet, 324 moh, tilløp fra Triungsvann. Eldre steindemning inne i vannet. Betongdemning oppført i 1950-årene for å bedre vannforsyningen til Østre Bærum. Åborbekken (Abborvannsbekken) renner fra Åbortjern til Bogstadvannet.

Åbortjern er også navn på et lite vann i nordlige del av Frønsvollsmyrene i Nordmarka, avløp nordvestover til Bjordammen, hvorfra Grøttumsbekken renner til Sørkedalselva.