Lilleaker stasjon

Lilleaker stasjon, Sponhoggveien 2, stasjonsbygning oppført i forbindelse med Lilleakerbanens forlengelse fra Skøyen til det daværende Øraker, nå Lilleaker i 1919. Stasjonsbygningen som ble oppført 1921, var en tradisjonell stasjonbygnng med venteværelse i første etasje og leilighet for stasjonsmesteren i annen etasje, arkitekt Henrik Bull. I tillegg var stasjonsbyngen også transformatorstsjon for strømforsyningen til sporveisdriften. I et tilbygg mot øst var det en bankfilial for Oslo Sparebank.

Stasjonen ble gjort ubetjent i 1970, og stasjonsbygningen ble kjøpt av Mustad Eiendom i 1993. Bygningen ble rehabilitert i 2003, og i 2018 ble den innredet slik at den kan brukes av Bydel Ullern til ulike kulturformål, som ungdomshsu, seniorsenter og servicetilbud for eldre. I 2019 fikk den et moderen tilbygg i tre etasjer forbundet med den gamle bygningen med en bro., arkitekter Bios Arkitekter AS v/ Gunhild Eide.